Institucinės globos pertvarkos projektas

UAB „Person Premier“ kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016-2017 m. sėkmingai įgyvendino projektą ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (paraiškos Nr. Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001).

 

Nuo 2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma institucinės globos pertvarka, kurios tikslas – pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliems ir likusiems be tėvų globos vaikams.

 

Projekto tikslas - didinti Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių bendradarbiavimo ir komandinio darbo kompetenciją, įgyvendinant Institucinės globos pertvarką nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Teminiai seminarai yra viena iš priemonių, siekiant didinti klasterio dalyvių bendradarbiavimo ir komandinio darbo kompetenciją, įgyvendinant Institucinės globos pertvarką nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Bendradarbiavimo ir komandinio darbo kompetencija reikalinga sėkmingam bendruomeninių paslaugų teikimo kompleksiškumui užtikrinti bei koordinuotiems atsakingų institucijų ir organizacijų veiksmams.

 

Projekto metu buvo organizuojami 24 teminiai nacionalinio ir regioninio lygmens seminarai, kurių metu buvo apmokyta 460 dalyvių.

Seminarų metu buvo kalbama apie pertvarkos aktualumą ir naudą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir komandinį darbą. Aktualiausia mokymų dalyviams - praktiniai patarimai, pertvarkos stereotipų laužymas, kūrybiškumo skatinimo metodai, gerosios patirtys ir rekomendacijos kaip jas skleisti bendruomenėse.

 

Seminarų dalyviai: pertvarkomų globos įstaigų vadovai ir darbuotojai, bendruomeninius globos namus steigiančių organizacijų darbuotojai, savivaldybių administracijos, socialinių reikalų padalinių, vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, neįgaliųjų organizacijų ir asociacijų darbuotojai, psichologai, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų, švietimo paslaugas teikiančių įstaigų, mokslo ir studijų institucijų atstovai.

 

 

2017-06-29
< Atgal į sąrašą