5K akademija - kompetencijos, kurios valdys ateitį
„5K Akademija“: kokios kompetencijos valdys ateitį?
2019 liepos 18
5K Akademija, kritinis mąstymas
„5K Akademija“: kuo kritinis mąstymas svarbus verslui?
2019 rugpjūčio 1
kompleksinis problemų sprendimas person premier
 

„G amta pati iš savęs yra paprasta ir pati save paaiškina“, kone prieš tris šimtus metų rašė seras Isaac‘ast Newton‘as. Gamtoje visuomet vyrauja harmonija: kreivė niekuomet netampa tiese, o bet kuri atsiradusi tuštuma kaip mat užpildoma kitomis gyvybės formomis.

Ką bendro, atrodytų, apšvietos matematikas, astronomas ir filosofas, gali turėti su nūdienos verslo rūpesčiais? Ogi tai, kad I. Newton‘as savo filosofija ir logika įrodė, kad problemos turi baigtinę aibę, maža to, tarpusavyje jos labai susijusios, tarsi voratinklis, todėl ir spręsti jas reikia kompleksiškai.

Iš tiesų verslas kaip ir gamta yra paprastas – nuolat gąsdinantys ir nenuspėjami yra tik tam tikri raidos etapai arba raidos ciklai. Apie tai kalba ir šiuolaikiniai VUCA (angl. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) tyrinėtojai. Šiuo terminu jie apibrėžia nuolat kintančią, iki galo neaiškią, neapibrėžtą ir daugiaprasmę aplinką, kuri šiuolaikiniams vadovams kelia tokių iššūkių, kokių ligi šiol neturėjo ankstesnės vadovų kartos.

Nors burtažodis VUCA vis dar  gąsdina būsimuosius vadovus visame pasaulyje, iš esmės jis yra nuginkluojantis klasikinį kompleksinio problemų sprendimo metodą:

 1. Žingsnis. Suvokti problemų įvairovę (taip pat – mastą, dydį, makro ir mikro dimensijas, ribojimus, pasikartojimus, etc.)
 2. Žingsnis. Pamatyti sistemą (iš esmės, priežasties, pasekmės ryšius, kurie parodo kontrolinius taškus);
 3. Žingsnis. Užpildyti tuštumą naujomis, jungiančiomis idėjomis ir „užkurti“ komandos dvasią jas įgyvendinti.
Plačiau apie 5K Akademijos mokymus ČIA

Galime cituoti aibes akademinių šaltinių ir verslo guru vadovėlių apie kompleksinį problemų sprendimą, tačiau pirmasis žingsnis visuomet tas pats – suvokti problemų įvairovę. Taigi žemiau – būdingiausių verslo problemų sąrašas, kuris padeda ugdyti kompleksinį požiūrį:

 1. Finansiniai rūpesčiai

Seklūs finansiniai srautai, einamųjų lėšų trūkumas, išaugę kreditų aptarnavimo kaštai, mokestinės ir t.t. problemos reikalauja gilaus žemiau esančių sričių išmanymo, išskirtinių kompetencijų ir komandos įsitraukimo.

 1. Verslo modelio tvarumas

Verslo modelis, kuris pažeidžia aplinkos, ekonomikos ar bendruomenės tvarumą (pvz., energetikos bendrovė, gaminanti produktus, kurie teršia aplinką tuo metu, kai yra pigesnių ir švaresnių alternatyvų) turi būti pergalvotas įvertinant rizikas ir galimybes.

 1. Vertybių raida

Organizacijos deklaruojamos vertybės neatitinka akcininkų, bendruomenės ar visuomenės lūkesčių (pvz., įmonė reklamuoja mokymus apie klientų aptarnavimą „Google“, kai tuo tarpu pačios įmonės nemandagiai elgiasi su pritraukiamais naujais klientais). Tokios problemos reikalauja visų organizacijos moralinių ir procesinių reikalų peržiūrėjimo ir harmonizavimo.

 1. Reputacijos krizė

Reputacijos krizės paprastai kyla dėl išaugusio interesų grupių (pvz., klientų, vadovų ar darbuotojų) nepasitenkinimo prekių ir/ar paslaugų kokybe ir dėl to padidėjusio žiniasklaidos dėmesio. Reikalingi kompleksiniai sprendimai permąstant kokybės ir reputacijos strategijas.

 1. Reguliavimo iššūkiai

Įvairūs reguliavimo iššūkiai smulkiajam verslui gali būti kritiškai svarbūs (pvz., regiono alaus gamintojas susiduria su reklamos draudimais), ypatingai, jeigu reguliuotojas yra palankesnis konkuruojančiam kapitalui, kuris turi stipresnių lobistinių svertų. Tokia situacija reikalauja platesnio komunikacijos, socialinės atsakomybės, vertybių ir verslo modelio vertinimo.

 1. Prekės ženklo procesas

Su prekės ženklu susiję rūpesčiai vis dažniau pradeda darytis smulkaus ir vidutinio verslo galvos skausmu. Kaip sukurti atpažįstamą prekės ženklą? Kada jį atnaujinti? Kokiomis priemonėmis jį pristatyti tikslinei grupei? Ieškant atsakymų į šiuos klausimus, dera pasitelkti absoliučiai visus kritinio, analitinio ir kūrybinio mąstymo resursus.

 1. Pozicionavimas

Verslo/produkto/paslaugos pozicionavimas lemia išskirtinį konkurencinį pranašumą, kartu tai turi didelę įtaką vertybėms, reputacijai ir prekės ženklui, vėlgi – sprendimas reikalingas kompleksinis.

 1. Komunikacijos iššūkiai

Rinkodara, reklama, viešieji ryšiai, socialiniai tinklai, vidinė komunikacija – visa tai yra ne atskiros problemos, o įrankių paletė, padedanti spręsti kompleksinius prekės ženklo, pardavimų, bendruomenės formavimo, darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo iššūkius.

 1. Klientų poreikiai ir lūkesčiai

Besikeičiantys klientų poreikiai, lūkesčiai, požiūriai ir suvokimai – yra tik nedidelė dalis milžiniškų duomenų, kuriuos reikia įvertinti tuo metu, kai kuriami nauji produktai ar paslaugos. Kultūriniai pokyčiai, žmonijos siekis tobulėti ekologijos, aplinkosaugos ir lyčių lygybės link, tolerancija kitokiam, įvairovei ir įtraukimui, – visi šie reiškiniai klientų poreikius ir lūkesčius dar labiau pakoreguos.

 1. Ryšių su klientais palaikymas

Sistemos, kuri padėtų bendrauti su klientais, kurie vertina produktų ar paslaugų kokybę, kūrimas ragina kompleksiškai išanalizuoti visus galimus variantus. O ir tuomet dar reikia nuolat tvarkyti ir atnaujinti duomenų bazes, koreguoti įrašus, diegti paieškos variklius, dirbtinio intelekto algoritmus ir t.t.

 1. Klientų patirčių valdymas

Šiuo metu klientų patirčių valdymas užima be galų platų priemonių spektrą: nuo fizinių klientų aptarnavimo vietų iki elektroninės parduotuvės internete. Nuo chatbot‘o, kuris atsiliepia į klientų užklausas „Facebook“ platformoje iki „Yotube“ prezentacijos video forma.

 1. Produktų tobulinimas

Jeigu produktas ar paslauga rinkos nesudomina arba vartotojai jos nepriima, atsiranda tobulinimo poreikis. Tam vėlgi reikia klientų poreikių ir lūkesčių išmanymo, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo. Kaip atrasti inovaciją, kuri paverstų mūsų produktą must have?

 1. Konkurencinga kaina

Kainos konkurencingumas arba jo trūkumas gali lemti pardavimų pajamų augimą/trūkumą ir padidinti/sumažinti pelno maržą. Žvelgiant kompleksiškai, reikia užtikrinti tvarų verslo modelį, prekės ženklo procesą, analizuoti tiekimo grandinės iššūkius bei finansines galimybes, ir siekti, kad gamybos sąnaudos būtų mažiausios, o pelno marža – didžiausia.

 1. Tiekimo grandinė

Tiekimo grandinės suvaldymas apskritai priklauso tik nuo kompleksinio problemų suvokimo. Kaip užtikrinti, kad gamyba sunaudotų visas žaliavas, kad jos atvyktų laiku iš toliausios pasaulio vietos, čia yra ir logistikos ir projektų valdymo dalykai. Kaip garantuoti, kad populiariausios prekės tuo pačiu metu ir neužsilaikytų sandėliuose, ir jų niekuomet nepritrūktų?

 1. Distribucija

Arba ištisa problemų aibė, kuri gali ištikti mūsų produktui keliaujant kliento link. Partnerių tinklo, prekybos vietų optimizavimas, tiekimo grandinės ir logistikos integravimas į veikiančius procesus – tobulėti visada yra kur!

 1. Sąnaudų mažinimas

Augančios sąnaudos – ypatingai žmogiškųjų išteklių srityje, lemia kompleksines inovacijas, kurios gali pakeisti praktiškai viską – nuo verslo modelio iki pozicionavimo.

 1. Efektyvumo didinimas

Itin didelės sąnaudos, tačiau norimas tikslas vis tiek nepasiektas. Kaip aptikti kritinius taškus, kurie leistų padidinti efektyvumą?

 1. Pardavimų iššūkiai

Pardavimų sferoje iššūkiai priklauso nuo asmeninių ir organizacinių sąlygų. Asmeninės – pardavėjo kompetencija, patirtis, gebėjimas atrinkti pačius geriausius ir suteikti jiems visus įmanomus pardavimo įrankius. Organizacinės sąlygos – paslaugų paketas, prekės ženklas, pozicionavimas, konkurencinga kaina, – šią veikla paverčia nesibaigiančiu suktuku.

 1. Pokyčių valdymas

Verslo modelio transformacijos, organizacinės struktūros ir organizacinės kultūros pokyčiai, procesų tobulinimas, naujų klientų aptarnavimo standartų, vidinės komunikacijos politikų, etikos, aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės standartų diegimas, – šie pokyčiai turi persmelkti visą organizaciją nuo žemiausio iki aukščiausio lygmens.

 1. Darbuotojų ugdymas

Bet kuri organizacija, kuri neskiria dėmesio darbuotojų ugdymui neturi tvarios ir ilgalaikės ateities. Numatymas, kokių kompetencijų reikia šiandien, o kokių reikės ateityje – taip pat ne vienos diskusijų grupės reikalas.

 1. Technologijos ir IT

Technologinės inovacijos, verslo procesų supaprastinimas, automatizavimas ir robotizacija – jeigu savo organizacijoje dar apie tai nekalbate, tuo bent jau nesigirkite.

 1. Informacijos saugumas

Duomenų nutekinimas tampa siaubinga XXI a. rykšte. Žmogiškosios klaidos, pikta valia, vertybių, atsakomybės ir pasitikėjimo spragos, ko gero, mes dar nežinome, iki kokių žemumų gali leistis skaitmeninio pasaulio ydos.

 1. Organizacinė kultūra

Vertybės, nuostatos, įpročiai ir juos formuojančios tradicijos. Kiek mūsų organizacinė kultūra įtraukia darbuotojus į savo pasakojamą istoriją? Kiek tai dera su vertybėmis, reputacija, klientų aptarnavimu ir pačiu prekės ženklu?

 1. Talentų pritraukimas ir išlaikymas

Kova dėl Y ir Z kartos talentų, kurie nelinkę prisirišti prie vienos darbo vietos, vertina tik savo įgūdžius ir karjeros galimybes, yra nesibaigianti, ir ji tiktai aštrėja. Darbuotojų išlaikymo programos, susijusios su jų ugdymu, organizacine kultūra, pritraukimas – su prekės ženklu, vertybėmis, verslo modeliu ir pozicionavimu.

 1. Produktyvumo svyravimas

Produktyvumo svyravimai gali priklausyti ir dėl sutrikimo procesuose, ir dėl kompetencijų ar įgūdžių trūkumo, ir dėl motyvacijos ar organizacinės kultūros elementų. Kompleksinis požiūris leidžia pamatyti problemų aibę ir atrinkti tas, kurias reikia spręsti prioriteto tvarka.

 1. Vertinimo rodikliai

Jeigu verslas nėra išsikėlęs rodiklių, kaip vertinti jo pelningumą, efektyvumą, produktyvumą, tiekimo grandinę, klientų ir darbuotojų pasitenkinimą ir t.t., ilgainiui tai veda prie kokybės, reputacijos ir rinkos dalies praradimo.

 1. Kokybės pasiekimai

Verslas, kuriam nesiseka pasiekti išsikeltų kokybės rodiklių, natūraliai susiduria su efektyvumo, tiekimo grandinės valdymo ir pardavimų iššūkiais. Sunku planuoti projektus, krenta motyvacija, o vėliau ir produktyvumas.

 1. Plėtra į tarptautines rinkas

Praktiškai plėtra į tarptautines rinkas yra neįmanoma, jei kompleksiškai nesprendžiami aukščiau susikaupę rūpesčiai. Žinoma, pasitaiko išimčių.

 1. Kasdienės verslo operacijos

Sprendžiant problemas kompleksiškai, kasdienės verslo operacijos atsiduria kone pačioje pabaigoje. Atrodytų, kad priimti sprendimus dėl sutarčių, finansinių ir žmogiškųjų resursų paskirstymo, yra savaime suprantamas ir natūralus dalykas.

 1. Įranga ir infrastruktūra

Greta technologinių ir IT sprendimų kiekvienas verslas turi didesnę ar mažesnę gamybos įrengimų ir organizacinės technikos bazę, kurią reikia nuolat plėsti ir vystyti. Adaptacija prie besikeičiančios prie rinkos, inovacijų, klientų, partnerių, darbuotojų ir bendruomenių poreikių ragina nesustoti ir judėti toliau.

 1. Dokumentų valdymas

Retas verslas galėtų gultis kryžium ir sakyti: „Mūsų dokumentų sistemos veikia be sutrikimų“. Sėkmingam dokumentų valdymui reikalingos ir IT sistemos, ir organizacinė kultūra, o diegdami naują ar atnaujindami seną dokumentų valdymo sistemą, iškart susidursime su pokyčių valdymu.

 1. Susirinkimų valdymas

„Susirinkimai yra naujasis rūkymas“, – skelbia apologetai. Ir nors susirinkimuose praleidžiame nuo 20 iki 40 proc. nenaudingo laiko, susirinkimų sistemos tobulinimui ir standartizavimui verslo įmonės neskiria pakankamai didelio dėmesio.

 1. Lyderystė

Ją XXI a. suvokti labai paprastai: „Ne pirmauti pačiam, o didinti galimybes pirmauti komandai“. Na, ir dabar, su šia nuostata, jei nepavargai, perskaityk šį sąrašą dar kartą iš pradžių. Naudos tikrai bus, mielasis pragmatike, dėl to gali neabejoti.

5K Akademija

Atsisiųsti 5K Akademijos ugdymo programą


Tomas Staniulis, „Person Premier“ konsultantas, 5K Akademijos ugdymo programos autorius.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Registracija
Prenumeruokite naujienas!

Norite pirmieji gauti:

Įveskite savo el. pašto adresą ir užsisakykite mūsų naujienlaiškį:

Naujienlaiškių užsakymas