ĮSA ir komunikacija

ISA ir komunikacija
Daugelis organizacijų pradeda vykdyti socialinės atsakomybės iniciatyvas, deja, kaip rodo apie 70 proc. pokyčių organizacijose žlunga, dažniausiai dėl prastos komunikacijos. Nors verslo įmonės ir suvokia, kad jų reputacijai ir įvaizdžiui, didelę įtaką daro socialinės atsakomybės iniciatyvos, deja, šių iniciatyvų komunikacija ir išorėje, ir viduje atliekama neplaningai, neskiriant tam reikalingo dėmesio, neįsigilinant į pagrindinę žinią.
Praktinių užduočių metu įmonės turės galimybę aptarti savo organizacijų socialinės atsakomybės stiprybių ir silpnybių analizę, pasirengti krizių prevencijai, paruošti socialiai atsakingos komunikacijos principus. Kūrybinių dirbtuvių metu mokymų dalyviai atliks savo organizacijos socialinės atsakomybės rizikų vertinimą ir parengs planą, kaip įtraukti darbuotojus į socialines iniciatyvas ir bendruomenę.
Suteikti žinių apie socialinę atsakomybę, rizikų valdymą, reputaciją, modernius komunikacijos būdus ir priemones;
Lavinti komunikacijos planavimo, valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
Ugdyti atsakomybę, pasitikėjimą ir lyderystę.
Gebėti atlikti socialinės atsakomybės komunikacijos vertinimo, planavimo ir įgyvendinimo veiksmus;
Taikyti komunikacijos modelius formuojant socialiai atsakingos įmonės įvaizdį ir reputaciją;
Vertinti ir analizuoti vidines ir išorinės socialinės atsakomybės iniciatyvas ir rizikas;
Kurti socialinės atsakomybės komunikacijos iniciatyvas ir organizuoti komunikacijos kampanijas;
Skatinti socialinę atsakomybę, savanorystę ir pagalbą bendruomenėms savo organizacijose;
Įgyvendinti socialinės atsakomybės reikalavimus;
Gebėti priimti sprendimus socialinės atsakomybės komunikacijos srityje.
Mokymų metu dalyviai gauna praktinius komunikacijos socialinės atsakomybės komunikacijos planavimo įrankius, kurie vėliau gali būti lengvai pritaikomi vidiniams įmonės procesams tobulinti, padeda atlikti kasdienes užduotis bei priimti reikalingus sprendimus.
Mokymų metu dalyviai ugdo kritinio mąstymo, komunikacijos, kūrybiškumo, komandinio darbo ir kompleksinių problemų sprendimo įgūdžius.
Geresni asmeniniai dalyvių įgūdžiai prisidės prie organizacijos socialinės atsakomybės iniciatyvų planavimo ir komunikacijos, organizacijos reputacijos ir įvaizdžio gerinimo.
Veikiančių modelių analizė, jų aptarimas, individualus ir grupinis darbas, simuliacija, diskusija, refleksija.
Mokymų data yra derinama su kiekviena įmone individualiai.
Tomas Staniulis – „Person Premier“ konsultantas, turintis daugiau kaip 20 metų patirties konsultuojant verslo klientus ir viešojo sektoriaus organizacijas. Konsultavimo sritys: komunikacija, organizacinė kultūra ir lyderystė, strateginis valdymas ir ugdymas. Daugiau kaip 200 įgyvendintų konsultacinių projektų: SEB bankas, Intersurgical, Maxima Group, ORLEN, GLAXO, SMITH KLINE, Tele2, Lietuvos energija, RST, finansų ministerija, ūkio ministerija, krašto apsaugos ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos lyčių lygybės institutas ir kt. Ekspertas yra Vilniaus universiteto, edukologijos magistras, penkių knygų autorius ir dviejų bendraautoris, jo kuriamos mokymų programos pasižymi praktine patirtimi, vyksta dinamiškai, mokymų metu taikomi pasaulyje ir Lietuvoje pasiteisinę modeliai, vyksta aktyvus idėjų generavimas ir teikiamas atviras grįžtamasis ryšys.
Norint dalyvauti šiuose mokymuose, būtina įgyvendinti šias sąlygas:

1. Užpildyti vienos įmonės deklaraciją ir/arba ūkio subjekto klausimyną. Jeigu Jūsų įmonė yra ūkio subjektas ir yra įsteigta siekti pelno, tada ūkio subjekto klausimyno Jums teikti nereikia;
2. Darbuotojai turi dirbti pagal darbo sutartis;
3. Darbuotojai turi būti informuoti ir užpildyti dalyvio apklausos anketas, pasirašyti dalyvių sąraše, pažymėjimų registrų sąraše, užpildyti mokymų kokybės įvertinimo anketas;
4. Vienas darbuotojas gali sudalyvauti tik vienos temos mokymuose (vieną kartą);
5. Vienos grupės dydis turi būti 20-25 dalyviai.

Svarbi informacija mokymų dalyviams:

Įmonėms (galutiniams naudos gavėjams) mokymai yra de minimis* pagalba, kuri teikiama vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas) nuostatomis, t. y. de minimis pagalba teikiama toms organizacijoms, kurios vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje.

*Įmonė (įmonių grupė) turi nebūti viršijusi de minimis pagalbos suteikimo ribos (200 000 Eur ribos per 3 finansinių metų laikotarpį, kelių transporto sektoriuje – 100 000 Eur)

Domina mokymai? 

Susisiekite


Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
 
 
Registracija
Prenumeruokite naujienas!

Norite pirmieji gauti:

Įveskite savo el. pašto adresą ir užsisakykite mūsų naujienlaiškį:

Naujienlaiškių užsakymas