ISA-rinkodara
Supažindinti seminaro dalyvius su įmonės socialinės atsakomybės integravimo kuriant rinkodaros strategiją ypatumais. Išskirti esminius kriterijus, kuriais vadovaudamiesi naujų tikslinių auditorijų segmentai priima sprendimus pirkti. Pateikti praktinius instrumentus, padedančius planuoti, valdyti ir tobulinti įmonės rinkodaros veiksmus integruojant įmonių socialinės atsakomybės elementus į naujų produktų kūrimo, produktų vystymo bei pardavimo sistemos tobulinimo procesus. Atskleisti ĮSA, kaip vidinio įmonės tobulinimo stimulo, privalumus komunikuojant su naujais vartotojų segmentais.
Suteikti dalyviams įmonės socialinės atsakomybės bei jos realizavimo kuriant rinkodaros strategiją žinių, skatinti domėjimąsi kintančiais vartotojų poreikiais bei lūkesčiais ir perduoti įmonių socialinės atsakomybės integravimo į rinkodaros procesus metodiką, kuri leistų dalyviams savarankiškai skleisti įmonių socialinės atsakomybės idėją.
Gebėti numatyti rinkodaros rizikos zonas, atsisakyti stereotipinio požiūrio į įmonių socialinę atsakomybę, kaip brangų ir abejotiną naudą nešantį įmonės veiklos elementą;
Taikyti integruotas rinkodaros strategijas bei išnaudoti besikeičiančių tikslinių grupių potencialą;
Vertinti ir analizuoti įmonės procesus, veiklas, produktus iš socialinės atsakomybės pozicijų;
Kurti ir vystyti įmonės valdomų prekių ženklų, produktų ir paslaugų rinkodaros strategijas, apimančias įmonių socialinės atsakomybės elementus bei išnaudojančias ĮSA teikiamas konkurencines galimybes;
Skatinti domėjimąsi įmonių socialinės atsakomybės idėjomis, naujų rinkodaros formų, būdų bei priemonių paiešką;
Gebėti savarankiškai sukurti socialiai atsakingos įmonės rinkodaros veiksmų planą, parinkti tinkamiausias priemones bei strategijos įgyvendinimo būdus bei integruoti juos į įmonės socialinę politiką;
Gebėti priimti faktais grįstus sprendimus bei naudotis vartotojų elgesio įžvalgomis kuriant ar vystant įmonės produktus ar paslaugas.
Mokymų metu dalyviai gauna praktinius įrankius, kurie vėliau gali būti lengvai pritaikomi vidiniams įmonės procesams tobulinti, padeda atlikti kasdienes užduotis bei priimti reikalingus sprendimus.
Mokymų metu dalyviai ugdys turimas ar įgis naujų kompetencijų, reikalingų efektyviam užduočių atlikimui.
Geresni asmeniniai dalyvių įgūdžiai prisidės prie organizacijos konkurencingumo didinimo, kurs įmonės veiklos sąlygas, padedančias maksimaliai patenkinti vartotojų bendruomenių poreikius bei keisti Lietuvos verslo kultūrą.
Teorinės informacijos dėstymas, darbas grupėse, diskusijos, praktinės užduotys ir jų aptarimas, situacijų analizė, refleksija.
Mokymų data yra derinama su kiekviena įmone individualiai.
Laura Mažintė – „Person Premier“ konsultantė, verslo vadybos ir administravimo magistrė, sukaupusi daugiau nei 15 metų prekybos marketingo, kainodaros, prekių ženklų valdymo patirtį ne tik didžiausiose Lietuvos įmonėse, bet ir tarptautinėse kompanijose. Vadovaujant komercijos ir rinkodaros skyriams „Coca Cola HBC“, UAB „Kotryna“, UAB „Biovela“ įgyta patirtimi Laura dalijasi su nuolat aktualizuojamų, realias verslo situacijas atitinkančių ir praktiškai lengvai pritaikomų mokymų dalyviais, individualiai konsultuoja naujai besikuriančias ar verslą aktyviai plėtojančias įmones. Laura jau daugiau nei septynerius metus veda praktinius verslo mokymus kategorijų valdymo, asortimento, kainodaros ir strateginio rinkodaros planavimo srityse, kurių aktualumą verslo atstovams parodo klausytojų lojalumas ir įvertinimai.
Norint dalyvauti šiuose mokymuose, būtina įgyvendinti šias sąlygas:

1. Užpildyti vienos įmonės deklaraciją ir/arba ūkio subjekto klausimyną. Jeigu Jūsų įmonė yra ūkio subjektas ir yra įsteigta siekti pelno, tada ūkio subjekto klausimyno Jums teikti nereikia;
2. Darbuotojai turi dirbti pagal darbo sutartis;
3. Darbuotojai turi būti informuoti ir užpildyti dalyvio apklausos anketas, pasirašyti dalyvių sąraše, pažymėjimų registrų sąraše, užpildyti mokymų kokybės įvertinimo anketas;
4. Vienas darbuotojas gali sudalyvauti tik vienos temos mokymuose (vieną kartą);
5. Vienos grupės dydis turi būti 20-25 dalyviai.

Svarbi informacija mokymų dalyviams:

Įmonėms (galutiniams naudos gavėjams) mokymai yra de minimis* pagalba, kuri teikiama vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas) nuostatomis, t. y. de minimis pagalba teikiama toms organizacijoms, kurios vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje.

*Įmonė (įmonių grupė) turi nebūti viršijusi de minimis pagalbos suteikimo ribos (200 000 Eur ribos per 3 finansinių metų laikotarpį, kelių transporto sektoriuje – 100 000 Eur)

Domina mokymai? 

Susisiekite


Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
 
 
Registracija
Prenumeruokite naujienas!

Norite pirmieji gauti:

Įveskite savo el. pašto adresą ir užsisakykite mūsų naujienlaiškį:

Naujienlaiškių užsakymas