ATVIRI MOKYMAIJų metu dalyviams suteikiama galimybė įgyti įvairiapusiškos patirties, pasisemti naujų idėjų. Vienas didžiausių atvirų mokymų privalumų yra tai, kad kviečiami įvairių įmonių atstovai. Tai leidžia dalyviams tarpusavyje pasidalinti patyrimais, gerosiomis patirtimis. Mūsų ekspertai rengia programas, kurių pagrindą sudaro aktyvi veikla, patyrimas, praktinės užduotys bei diskusijos. Medžiagos poreikis tikslinamas prieš kiekvienus mokymus, stengiamasi adaptuoti programą taip, kad ji būtų aktuali visiems dalyviams.

 

VIDINIAI MOKYMAIVidinių mokymų metu sprendžiamos konkrečios įmonės ar įstaigos, kurios darbuotojai dalyvauja mokymuose, problemos, analizuojamos darbinės situacijos ir kuriami praktiniai įrankiai joms išspręsti. Mūsų ekspertai iš anksto analizuoja organizacijos veiklą, tikslina mokymų poreikį su vadovais bei darbuotojais. Sukurti įrankiai pradedami taikyti mokymų metu ir sudaro pagrindą organizacijai siekti geresnių rezultatų ateityje.
 
Vadovavimas
Ugdome vadovus, sugebančius kurti konkurencingas savo organizacijos strategijas, įvertinti sąnaudas ir investicijas. Didelį dėmesį skiriame lyderystės ir komunikacijos įgūdžių ugdymui – tikslų formulavimui, efektyvus užduočių pavaldiniams paskirstymui, skirtingų vadovavimo ir lyderystės stilių taikymui savo kolektyve.
Personalo vadyba
Laviname ir ugdome vadovus bei personalo specialistus, galinčius tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą, vertinti darbuotojų kompetencijas ir numatyti tobulinimo priemones. Personalo vadybos programa kalba apie šiuolaikines motyvacijos teorijas ir praktinį jų pritaikymą. Savo srities profesionalus mokome susieti personalo strategiją su įmonės ar įstaigos strateginiais tikslais, padedame išsikelti rodiklius ir sukurti įrankius reguliariai šiuos rodiklius matuoti.
Pardavimai ir derybos
Suteikiame žinių pardavimų srityje dirbantiems specialistams apie pardavimo proceso etapus, laviname praktinius įgūdžius, kaip įtaigiai pagrįsti produkto naudą klientui, kaip identifikuoti pardavimų proceso rodiklius ir kaip efektyviai jų siekti. Praktinių užsiėmimų metu tobuliname kliento poreikių nustatymo ir įtaigių komercinių pasiūlymo rengimo įgūdžius, sukuriame įrankius, kurie padeda lengviau, efektyviau valdyti visą pardavimų procesą.
Komunikacijos įgūdžiai
Stipriname įvairaus lygmens organizacijų darbuotojų komunikacijos ir viešojo kalbėjimo įgūdžius. Suteikiame žinių apie komunikacijos procesą, ugdome asmenines savybes, padedančias įveikti didelių ir mažų auditorijų baimę, suvaldyti stresą ir išmokti savo mintis reikšti aiškiai ir tiksliai. Laviname viešojo kalbėjimo, įtakos ir prezentavimo įgūdžius tam, kad įmonės ar įstaigos darbuotojai formuotų tokį organizacijos įvaizdį, kurio siekiame.
Klientų aptarnavimas
Padedame klientų aptarnavimo specialistams perprasti klientų aptarnavimo subtilybes, kaip geriau ir tiksliau išsiaiškinti klientų poreikius ir pasiūlyti tinkamus sprendimus. Ugdome pasitikėjimą savo jėgomis, suteikiame žinių apie konstruktyvaus elgesio konfliktinėse situacijose būdus, tobuliname efektyvaus bendravimo technikas gyvai, telefonu ir raštu. Kartu padedame sukurti praktinius įrankius – pokalbių su klientais scenarijus, klientų aptarnavimo standartus, kuriuos vėliau galima taikyti kasdieniame darbe su klientais.
Asmeninis efektyvumas
Ugdome visų organizacijos lygmenų vadovų ir specialistų asmeninio efektyvumo įgūdžius, apimančius savęs, asmens, grupių, aplinkos ir procesų valdymą. Mokymų dalyviai lavina savo emocinę kompetenciją, sprendimų priėmimo įgūdžius, kūrybiškumo, problemų sprendimo įgūdžius. Praktinių užduočių metu mokomasi valdyti savo reakcijas į stresą, efektyviai planuoti laiką, spręsti konfliktus, suvokti savo ir kitų vaidmenį komandoje bei padėti jai veikti greičiau ir produktyviau.
Finansai
Programa skirta tiems organizacijų darbuotojams, kuriems finansai nėra pagrindinė veiklos sritis, tačiau jiems būtina pažinti finansinius dokumentus ir suprasti finansinių rodiklių įtaką veiklos procesams. Laviname įgūdžius atlikti buhalterinę apskaitą, valdyti įvairius finansinius instrumentus, valdyti rizikas ir pritraukti papildomo kapitalo į įmonę. Padedame sukurti įrankius praktiniam finansų proceso valdymui, skirtam padidinti vykdomų veiklų efektyvumą.
Marketingas
Programa skirta tiems organizacijų darbuotojams, kuriems būtina suvokti ir interpretuoti rinkodarinę informaciją, analizuoti rinkas, kurti ir įgyvendinti marketingo strategijas. Suteikiame naujausių žinių apie rinkos segmentavimą, tikslines grupes, jų lūkesčius ir poreikius. Praktinių užduočių metu kuriame prekės ženklą, sprendžiame kainodaros klausimus, planuojame reklamines ir viešųjų ryšių kampanijas.
Registracija
Prenumeruokite naujienas!

Norite pirmieji gauti:

Įveskite savo el. pašto adresą ir užsisakykite mūsų naujienlaiškį:

Naujienlaiškių užsakymas