Mokymai

Jų metu dalyviams suteikiama galimybė įgyti įvairiapusiškos patirties, pasisemti naujų idėjų. Vienas didžiausių atvirų mokymų privalumų yra tai, kad kviečiami įvairių įmonių atstovai. Tai leidžia dalyviams tarpusavyje pasidalinti patyrimais, gerosiomis patirtimis. Mūsų ekspertai rengia programas, kurių pagrindą sudaro aktyvi veikla, patyrimas, praktinės užduotys bei diskusijos. Medžiagos poreikis tikslinamas prieš kiekvienus mokymus, stengiamasi adaptuoti programą taip, kad ji būtų aktuali visiems dalyviams.
Jų metu sprendžiamos konkrečios įmonės ar įstaigos, kurios darbuotojai dalyvauja mokymuose, problemos, analizuojamos darbinės situacijos ir kuriami praktiniai įrankiai joms išspręsti. Mūsų ekspertai iš anksto analizuoja organizacijos veiklą, tikslina mokymų poreikį su vadovais darbuotojais. Sukurti įrankiai pradedami taikyti mokymų metu ir sudaro pagrindą organizacijai siekti geresnių rezultatų ateityje.
Esame sukūrę ir adaptavę daugiau kaip 50 programų, skirtų valstybiniam sektoriui. Visos šios programos išsiskiria moderniausiomis teorijomis, specialiai valstybės tarnyboje dirbantiems vadovams ir specialistams sukurtomis metodikomis, adaptuotomis praktinėmis užduotimis. Išsamus mūsų ekspertų programų sąrašas skelbiamas Valstybės Tarnybos Departamento duomenų bazėse.
Motyvacinio renginio tikslas – stiprinti darbo komandoje, kūrybiškumo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimus efektyviai dalyvauti komandos darbe, formuluoti užduotis, motyvuoti ir teikti grįžtamąjį ryšį.
Verslas keičiasi. Keičiasi prekės ženklai ir logotipai, marketingo vizija ir storytellingas, tačiau ar šie pokyčiai persmelkia visus organizacijos lygmenis? Galbūt kai kurie pokyčiai taip ir liko tik marketingo strategijoje, o Jūsų verslas virto „Jūros periodo parku“. „Jūros periodo parkas“ – tai kūrybinės dirbtuvės, kurias veda profesionalūs savo srities konsultantai.

Tyrimai

Esame sukūrę ir taikome metodikas, padedančias įvertinti įvairias darbuotojų kompetencijų sritis nuo vadovavimo, personalo valdymo iki marketingo, finansų, teisės ir kt. Pasirinkdami šį tyrimą taupysite laiką ir gausite kokybišką rezultatą, kuris padės siekti strateginių įmonės tikslų. Mokymų poreikio tyrimas Jums padės: numatyti efektyviausią kompetencijų tobulinimo planą; adaptuoti mokymų planą jūsų organizacijos poreikiams; nustatyti mokymų apimtį ir identifikuoti mokymų grupių sudėtį; tiksliau paskaičiuoti kompetencijų ugdymo kaštus; pateikti svarų pagrindimą vadovams, įmonių savininkams dėl mokymų temų pasirinkimo ir efektyvumo.
Šio tyrimo tikslas įvertinti, kuriuose įmonės ar įstaigos padaliniuose vyraujantis mikroklimatas tenkina darbuotojų lūkesčius, o kuriuose – rekomenduotini pokyčiai. Pagal tarptautinę metodiką įvertinamos 25 veiksnių grupės (humoras, konfliktai, požiūris į pokyčius, tradicijos ir kt.) ir nustatomas darbuotojų požiūris į organizaciją bei jos veiklos metu kylančius sunkumus. Žinant darbuotojų požiūrį, taikant rekomendacijas ir įgyvendinat pokyčių programą, galima sukurti produktyvumą skatinančią ir darbuotojus motyvuojančią aplinką.
Geras pavyzdys užkrečia, tiesa? Sužinojus, kaip sekasi kitiems rinkos žaidėjams, galima objektyviai įvertinti ir savo veiklos procesus bei rodiklius. Atliekant šį tyrimą, įmonės veiklos rodikliai yra lyginami su rinkos lyderių veiklos rodikliais. Tyrimas leidžia nustatyti, kokie įmonės procesai reikalauja pokyčių, kurie užtikrins tolimesnį augimą, padeda apibrėžti svarbiausias įmonės konkurencingumo didinimo kryptis ir iniciatyvas.
Atliekant komunikacijos auditą tiriamas organizacijoje vykstančių komunikacijos procesų efektyvumas. Analizuojama, kaip vyksta informacijos sklaidos procesas organizacijoje, aiškinamasi ar perduodama informacija yra pakankamai išsami, aiški, ar esamas bendravimas ir keitimasis informacija atitinka darbuotojų lūkesčius. Tyrimo išvados ir pateikiami pasiūlymai leidžia padidinti komunikacijos efektyvumą, kuris būtinas įmonės tikslų įgyvendinimui.
Atliekant Jūsų kertinio proceso auditą tiriamas organizacijoje vykstančių proceso etapų efektyvumas. Naudojant trijų žingsnių sistemą analizuojama, kaip vyksta kertinis procesas organizacijoje, aiškinamasi ar yra galimų rizikų, „juodųjų skylių" procese, funkcijų ar atsakomybių dubliavimosi. Ar visi darbuotojai vienodai suvokia ir taiko proceso esminius etapus. Tyrimo išvados ir pateikiami pasiūlymai leidžia padidinti proceso efektyvumą, susisteminti proceso etapus, numatyti kritines proceso vietas bei užkertą kelią galimoms rizikoms bei trikdžiams.

Konsultacijos

Mūsų ekspertai padeda įvertinti galimus Jūsų įmonės eksporto būdus ir strategijas, supažindina tarptautiniais kainodaros principais, produktų ar paslaugų įvedimo į užsienio rinką metodais ir platinimo kanalais, konsultuoja ruošiant individualius eksporto ir rinkodaros planus.
Programa „Komunikacijos vadovas“ gali būti maksimaliai adaptuojama pagal Jūsų pageidavimus. Programa kuriama atsižvelgiant į auganti viešumo, atvirumo ir skaidrumo poreikį, ji atitinka Lietuvos pažangos prioritetą: Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas.
Ekspertų konsultacijos padeda patobulinti klientų aptarnavimo procesą, suformuluoti matavimo rodiklius ir įvesti jų stebėseną. Tarp proceso tobulinimo įrankių – nuo slapto kliento tyrimų iki mokymų ar klientų aptarnavimo standarto sukūrimo, kuris palengvina darbuotojų darbą, pasiūlydamas logišką aptarnavimo veiksmų seką.
Galime pasiūlyti ekspertų grupę, kuri padėtų tobulinti organizacijos pardavimų procesą, pradedant nuo tiekimo, logistikos, baigiant – prekių išdėstymu prekybos vietose. Mūsų ekspertai yra pasirengę įvertinti dabartinį Jūsų organizacijos pardavimų procesą, pasiūlyti vertinimo rodiklius ir patobulinti jų stebėjimo įrankius, kad būtų pasiektas dar geresnis rezultatą.
Mūsų ekspertai kuria ir rengia įrankius, padedančius patobulinti įmonių ir organizacijų personalo procesus. Tarp siūlomų įrankių – personalo atrankos standartai, kompetencijų modeliai, ugdymo ir tobulėjimo planai, karjeros valdymo modeliai. Kartu su ekspertais padedame suorganizuoti darbuotojų veiklos vertinimą, pateikti sprendimus šios veiklos efektyvumui didinti, kuriame ir tobuliname motyvacines bei atlygio sistemas.
Kartu su partneriais siūlome MPT (Match Person and Technology) siūlome praktikų ir naujų darbuotojų integravimo metodiką. Modelio naudojimas sudaro sąlygas, palengvinančias specialistų įsiliejimą į įmonę ir kultūrine, ir profesine prasme, taip sumažindamas naujų darbuotojų integracijos nesėkmingų atvejų išlaidas ir užtikrindamas aukštesnę darbo kokybę.
Kartu su partneriais iš Vokietijos „Biz4d” pirmieji Lietuvoje populiariname organizacinės mentorystės idėją, kaip ekonomiškiausią ir efektyviausią būdą kurti inovatyvią, produktyvią ir į tikslus orientuotą organizaciją. Organizacinės mentorystės pagrindu yra kuriami stiprūs ryšiai tarp patirtimi vyresnių ir jaunesnių organizacijos darbuotojų, kuriuose didesnę patirtį konkrečioje srityje turintis darbuotojas (mentorius) suteikia įgūdžių ir žinių savo kolegai (protežė). Taip išsaugoma įmonės patirtis, ugdomi talentingi ir motyvuoti, sukuriama nuolatinė profesinio tobulėjimo atmosfera. Mūsų ekspertai padeda sukurti ir mentorystės procesą, kuria įrankius šio proceso valdymui ir tobulinimui.
Turime žinių ir kompetencijų, kaip paversti Jūsų idėją sėkmingu verslu. Patyrę ekspertai padeda išgryninti verslo idėją, suvokti jos verslo projektavimo ciklą, išmatuoti idėjos atsiperkamumą ir parengti verslo plano pristatymą investuotojams.
Žinodami didelę realių sprendimų priėmimo kainą, mes siūlome simuliacinius verslo finansinių procesų ir finansinio modeliavimo žaidimus. Išsamios simuliacijų analizės leidžia priimti geriausius sprendimus realiame verslo pasaulyje ir užtikrinti verslo veiklos tęstinumą.
 

Mes įgyvendiname įvairios apimties, dydžio ir paskirties kompetencijų ugdymo projektus.

Registracija
Prenumeruokite naujienas!

Norite pirmieji gauti:

Įveskite savo el. pašto adresą ir užsisakykite mūsų naujienlaiškį:

Naujienlaiškių užsakymas