1. Šios taisyklės reglamentuoja mokymų dalyvių ir UAB „Person Premier“ tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę ir yra neatskiriama Sutarties tarp UAB „Person Premier“ ir Kliento dalis. Sutartį patvirtinantis dokumentas yra Kliento registracijos el. laiškas arba anketa.

2. Mokymų organizatorius – UAB „Person Premier“, į.k. 225652820, PVM mokėtojo kodas LT256528219, adresas Vilniaus g. 35, LT-01119 Vilnius, A.S. LT24 2140 0300 0154 6462, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, tel. (8 5) 264 7388.

3. Klientas – įmonė/asmuo, užpildęs registracijos formą, patvirtinęs savo registraciją ir gavęs išankstinę sąskaitą.

4. Klientas, registruodamasis dalyvauti mokymuose, registracijos formoje turi nurodyti šiuos duomenis:

4.1. informacija apie įmonę: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas;

4.2. informacija apie mokymuose dalyvaujantį asmenį: Vardas, Pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas;

4.3. valstybės tarnautojai turi informuoti ar yra valstybės tarnautojai;

4.4. papildoma informacija: specialūs poreikiai maitinimui (pvz., „esu vegetaras“, „esu alergiškas pieno produktams“ ir kt.);

4.5. kontaktinė informacija: įrašomas el. pašto adresas, telefonas asmens, atsakingo už šią registraciją;

4.6. pažymėti, jog sutinka su šiomis taisyklėmis.

4.7. Klientui užsiregistravus telefonu arba el. paštu, Klientas patvirtina el. paštu arba apmokėdamas išankstinio mokėjimo sąskaitą, kad su Taisyklėmis susipažino.

5. Klientas, teikiantis Taisyklių 4 punkte nurodytus duomenis, yra visiškai atsakingas už duomenų teisingumą. Jeigu pateikiami neteisingi duomenys, UAB „Person Premier“ neatsako už trikdžius, atsiradusius dėl klaidingų duomenų.

6. Prie nurodytos mokymų kainos pridedamas standartinio tarifo pridėtinės vertės mokestis (PVM).

7. Išankstinė registracija baigėsi iki numatytos mokymų datos likus 3 d.d.

8. Klientui užsiregistravus, UAB „Person Premier“ išsiunčiamas patvirtinimas apie gautą registraciją per 1 d.d. Per 2 d.d. Klientui išsiunčiama išankstinė sąskaita.

9. Klientas išankstinio mokėjimo sąskaitą turi apmokėti laikydamasis išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodyto termino. Gali būti susitarta, kad Klientas atsiųs garantinį raštą ir mokės per 5 d.d. po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Vėluojant apmokėti sąskaitą garantiniame rašte nustatytais terminais, Klientas įsipareigoja mokėti UAB „Person Premier“ 0,02% (dviejų šimtųjų procento dydžio) delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10. Mokymai įvyksta susirinkus pilnai dalyvių grupei. UAB „Person Premier“ turi teisę atšaukti mokymus ir/ar perkelti mokymų datą prieš tai iš anksto informavus klientą ir gavus jo patvirtinimą, kad ši informacija jį pasiekė. UAB „Person Premier“ atšaukus mokymus, Klientui yra grąžinamas išankstinis mokėjimas arba pasiūloma galimybė dalyvauti kitame seminare. Klientui neatvykus į seminarą – apmokėjimas nėra gražinamas.

11. Mokymų pradžioje dalyviai turi pasirašyti dalyvių sąraše. Po mokymų, dalyviai pasirašo pažymėjimų registre, taip pat turi užpildyti mokymų kokybės vertinimo anketas.

 
Registracija
Prenumeruokite naujienas!

Norite pirmieji gauti:

Įveskite savo el. pašto adresą ir užsisakykite mūsų naujienlaiškį:

Naujienlaiškių užsakymas